SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Zastępstwa w Szkole Podstawowej

Tydzień od 11.12.2017 do 15.12.2017

Poniedziałek

 

  T. Niewińska

U. Dziemian  B. Szuchalska  K. Grodzka  M. Bakun

1

 1b - B. Dacz  7a,b zwolniona    1a - M. Bazydło  

2

 1b - B. Dacz    3d - U. Markowska  1a - M. Bazydło  

3

 1b - B. Dacz 5b-B.Białous-Oniśko   3d - U. Markowska  1a - A. Żywolewska  

4

 1b - B. Dacz      1a - A. Żywolewska  4a - E. Baruch

5

  1a - zwolnić   3d - A. Borowska    

6

     3d - A. Borowska    

7

 

       

8

 

       

9

         

Wtorek

    T. Niewińska
 E. Baruch
M. Bakun    

1

  1b - B. Dacz

   6b- zwolniona    

2

 1b - B. Dacz 

 
6b-  zwolniona    

3

 1b - U. Markowska

   7b - M. Toczydłowska    

4

 

       

5


       

6


 4c - U. Dziemian    
 

7


 7b - W. Grabowska      

8

   7a - zwolniona    
 

9

         

Środa

     T. Niewińska M.Bakun      

1

1b - U. Markowska

       

2

1b - U. Markowska        

3

1b - U. Markowska

 5a - W. Grabowska      

4

 

     
   

5

     
   

6

   7a- M. Kurop      

   7

 
      

8

 
7b - zwolniona   
   

9

         

Czwartek

 

  T. Niewińska

 K. Grodzka  M. Bakun
   

1

 1b - B. Dacz  1a - M. Bazydło  6a - zwolniona    

2

 1b - B. Dacz 
 1a - M. Bazydło
 5b - zwolniona    

3

 1b - B. Dacz 

1a - M. Bazydło       
  4  1b - B. Dacz
 1a - A Żywolewska  4b - W. Grabowska    

5

 

   5a - W. Grabowska    

6

         

7

     
    

8

         

9

         

 Piątek

    T. Niewińska  M. Bakun      

1

         

2

  1b - B. Dacz
6b - zwolniona      

3

 1b - B. Dacz   7a - W. Grabowska      

4

 1b - B. Dacz         

5

 1b - U. Markowska        

6

     
   

7

         

8

         

9