SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

dziecko 1 dziecko 2 „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie”
Paulo Coelho

      20 listopada  bieżącego roku minęło dokładnie 28 lat od uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych  Konwencji Praw Dziecka.  Choć dzieciaki swój szczególny dzień mają 1 czerwca, to nasza szkoła  pragnie obchodzić  datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by podkreślić, że każdy Mały Człowiek, to ktoś wyjątkowy. Z tej okazji mięliśmy przyjemność gościć pana mł. sap. Tomasza Brańskiego., który spotkał się z naszymi piątoklasistami przypominając im tym, że każde dziecko ma swoje prawa.
Prawa i wolności osobiste:
·        Prawo do życia i rozwoju,
·        Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu),
·        Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
·        Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
·        Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
·        Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
·        Prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
Prawa socjalne:
·        Prawo do odpowiedniego standardu życia,
·        Prawo do ochrony życia,
·        Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
·        Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Prawa kulturalne:
·        Prawo do nauki,
·        Prawo do korzystania z dóbr kultury,
·        Prawo do informacji,
·        Prawo do znajomości swoich praw.
Prawa polityczne:
·        Prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

0003

 

kompet

 bezpszko

 

 talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

szkola14005

 

szkola15006

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub